Nasza Misja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2016

Jesteśmy stowarzyszeniem kobiet z niepełnosprawnościami - Strefa Wenus z Milo.
Założyłyśmy organizację, ponieważ zależy nam na tym, aby usłyszano nasz głos i zobaczono to, czego się nie dostrzega - nasze możliwości, ale i potrzeby.

Postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć działać zgodnie z zasadą: „Nic o Nas bez Nas”, ponieważ jesteśmy przeciwne temu, aby podejmowano za nas decyzje w sprawach, które nas dotyczą.  Nie zgadzamy się na to, aby "pochylano się" nad nami i nas wyręczano. Taka postawa skutkuje bardzo często chybionymi rozwiązaniami. Chcemy byc traktowane jak partnerki w działaniu, a nie jak podopieczne. Chcemy, aby zauważono, że jesteśmy obywatelkami, które tak jak reszta społeczeństwa, mają prawo do rozwoju, samostanowienia i niezależności.

W związku z tym pragniemy:

• stać w obronie praw kobiet z niepełnosprawnościami,
• dążyć do pełnego i równego ich uczestnictwa w życiu społecznym,
• wspierać ich emancypację, autonomię i niezależność.
• rozwijać się i być aktywnymi,
• budować oraz wzmacniać pozytywną tożsamość kobiet z niepełnosprawnościami,
• wzmacniać współpracę i solidarność między kobietami bez względu na stopień sprawności lub kondycję zdrowotną, a także między grupami zainteresowanymi przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć i niepełnosprawność,
• eliminować stereotypy, przeciwdziałać przemocy oraz dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, niepełnosprawność, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej.

Aby to osiągnąć, będziemy:
• rzeczniczkami interesów kobiet z niepełnosprawnościami, dyskryminowanych ze względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, a także inne przesłanki,
• współpracować z otoczeniem, instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi na zasadzie: doradztwa, wskazywania, wspierania oraz inicjowania dobrych praktyk,
• proponować rozwiązania oraz informować o dostępności i dostosowaniu usług, technologii oraz wsparcia dla kobiet z niepełnosprawnościami,
• organizować kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, wystawy, spotkania edukacyjne, akcje społeczne, wycieczki, grupy wsparcia, edukacyjne i samokształceniowe,
• prowadzić działalność edukacyjną, badawczą, sportową i kulturalną,
• wspierać i organizować przedsięwzięcia wydawnicze i artystyczne,
• prowadzić poradnictwo i doradztwo,
• zwiększać aktywność społeczną i zawodową kobiet bez względu na stopień sprawności lub kondycję zdrowotną,