Poruszenie - Strefa Przeciw przemocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2016

„Poruszenie” to spektakl taneczny, w którym zatańczyły kobiety o różnej sprawności. Były one uczestniczkami projektu „Poruszenie – Strefa przeciw przemocy”. Spektakl oscylował wokół  doświadczenia przemocy przez kobiety z niepełnosprawnościami.

Projekt „Poruszenie – Strefa przeciw przemocy” rozpoczął się 22 września 2015r.  Główną jego ideą było stworzenie kobietom z różnymi sprawnościami warunków do wspólnej, regularnej praktyki tańca opartego na ruchu improwizowanym oraz do twórczej pracy, zakończonej spektaklem tanecznym. Za najważniejszy w projekcie uznałyśmy sam proces odbywający się w grupie oraz doświadczenie każdej z uczestniczek. Uczestniczki pracowały w zamkniętej kobiecej grupie złożonej z członkiń lub osób związanych ze Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo. Odbyło się 70 godzin warsztatów, dzięki czemu uczestniczki poznały techniki pracy z ciałem, pogłębiające świadomość i wspierające twórcze przetworzenie życiowych doświadczeń.

W imię idei „własnym głosem o sobie”, o konkretnych wymiarach doświadczenia, które zostały poddane procesowi twórczego przetworzenia i było pokazane w spektaklu, zdecydowały same uczestniczki. Każda z nich na początku projektu napisała krótki monolog o przemocy. Z tych tekstów wybrały tematy, które zostały później wspólnie przepracowane ruchowo. Materiał z tego procesu stanowił podstawę choreografii.

Prezentacja spektaklu miała charakter pracy w procesie. Po spektaklu publiczność była zaproszona do rozmowy o sposobach performatywnego przetworzenia tematu przemocy, w tym doświadczeń kobiet z niepełnosprawnościami. Punktem wyjścia do dyskusji był oglądany spektakl.

Przedstawienie było pokazywane w ramach polskiej edycji międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć, koordynowanej przez Fundację Autonomia.

 Wydarzenie było na bieżąco tłumaczone na Polski Język Migowy oraz przy użyciu audiodeskrypcji.

Występiły: Aneta Bilnicka, Sabina Drąg, Zofia Noworól, Beata Zelek, Katarzyna Żeglicka

Choreografia: Zofia Noworól

Opieka kuratorska: Anna Królica

Spektakl odbył się w ramach „Sceny Tańca Współczesnego” Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Podziękowania dla Przedsiębiorstwa Społecznego Ognisko Sp. z o.o. i Awokado Lunch Bar za udostępnienie sali na próby.

Fot. Janusz Ratecki

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Rysunek dziewczynki podrzucającej dwa kółka

    Rysunek dziewczynki podrzucającej dwa kółka