Dostępna Strefa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2016

Projekt „Dostępna Strefa” służy wzmocnieniu potencjału naszej organizacji poprzez zwiększenie kręgu odbiorców i odbiorczyń strony internetowej stowarzyszenia. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i dyskryminacji kobiet z niepełnosprawnościami 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby członkiń organizacji oraz osób z niepełnosprawnościami w zakresie eliminowania przeszkód i barier w dostępie do informacji, Internetu i komputera.

Projekt zakłada wykonanie następujących działań:

  1. Budowę strony internetowej spełniającej wymagania standardu WCAG 2.0, dzięki czemu stowarzyszenie stanie się widoczne na mapie organizacji pozarządowych oraz poszerzy krąg swoich odbiorców i odbiorczyń. Będzie to przykład dobrej praktyki organizacji pozarządowej, realizującej wymagania rozporządzenia Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Działanie też pozytywnie wpłynie na walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami. Strona zostanie poddana audytowi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, korzystających z Internetu.
  2. Zakup sprzętu komputerowego i instalacja technologii asystujących - programu odczytu ekranu, dzięki czemu stowarzyszenie wejdzie w posiadanie sprzętu niezbędnego do codziennej pracy i dalszego rozwoju organizacji. Dodatkowo wyposażenie komputera w specjalistyczne oprogramowanie pozwoli wszystkim członkiniom na komfortową pracę na rzecz stowarzyszenia. 
  3. Jednodniowe szkolenie z zakresu redagowania strony internetowej z elementami obsługi programu odczytu ekranu dla członkiń stowarzyszenia. Jego pierwszym elementem jest zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do redagowania i/lub aktualizowania dostępnych treści na stronie organizacji. Drugim elementem będzie zapoznanie się z zasadami obsługi komputera z użyciem programu odczytu ekranu. Członkinie stowarzyszenia mieszkające poza Krakowem, które mają utrudniony dostęp do transportu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, będą miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu przy pomocy komunikatorów internetowych.
  4. Tworzenie treści na stronę internetową, poprzedzone konsultacjami z członkiniami stowarzyszenia, które odbywać się będą za pośrednictwem Internetu (Skype, E-mail, Facebook). Posłuży to do opublikowania informacji, dotyczących działalności organizacji oraz repozytoium dostępnych miejsc dla kobiet doświadczających przemocy.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego - FIO Małopolska Lokalnie.

Logo FIO Małopolska Lokalnie

Logo Biura Inicjatyw Społecznych

Logo Województwa Małopolskiego