Organizacje i instytucje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2016

Orgnizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne udzielające wsparcia kobietom doświadczającym dyskryminacji i przemocy. 

Fundacja Autonomia

Realizuje działania zmierzające do powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy.  Upowszechnia ideę feminizmu, praw człowieka i równości płci. Pomaga uchodźczyniom, realizuje zajęcia z WenDo w Krakowie

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 18, I piętro 30-503 Kraków

www.autonomia.org.pl

email: fundacja@autonomia.org.pl

telefon: 515 47 66 59

 

 

Fundacja Centrum Praw Kobiet 

Oferuje pomoc prawną i psychologiczną kobietom-ofiarom przemocy i dyskryminacji. Realizuje działania edukacyjne; wpływa na kształt prawa i jego stosowanie 

Dyżur psychologa: od poniedziałku do piątku, oprócz czwartków w godz. 10.00-16.00

0dyżur prawny: czwartki w godz. 10.00-16.00" poniedziałek, piątek: 9:00-17:00; wtorek, środa, czwartek: 9:00-20:00

ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa

www.cpk.org.pl

sekretariat@cpk.org.pl;

telefon: Główna siedziba: 22 652-01-17; Telefon zaufania: (22) 621 35 37

 

 

Fundacja Feminoteka   

Realizuje zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Kultywuje pamięc o polskich emancypantkach oraz historii kobiet. 

ul. Mokotowska 29a, 00-560 Warszawa

feminoteka.pl   

kontakt przez formularz na stronie www

Telefon antyprzemocowy (tylko dla kobiet - w tym transseksualnych - doświadczających przemocy: 731 731 551, wt-czw 13.00-19.00 

 

 

Fundacja HerStory

Zajmuje się prawami człowieka, prowadzi edukacją antydyskryminacyjną. Realizuje zajęcia z WenDo na terenie Lublina. 

ul. Dunikowskiego 15A/73 20-425 Lublin

fundacjaherstory.org

kontakt@fundacjaherstory.org

telefon: 530 885 052 

 

 

Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholowąoraz osób dotkniętych przemocą – Razem Bezpieczne

Oferuje pomoc kobietom uzależnionym od alkoholu w utrzymywaniu abstynencji i powrocie do godnego życia. Działa na terenie Krakowa.

ul. Ugorek 1/221, 31-450 Kraków

www.razembezpieczne.org.pl

fundacja@razembezpieczne.org.pl

telefon: 519 523 555 

 


Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom

Oferuje pomoc prawną, psychiczną, seksuologiczną ofiarom przemocy domowej (również ze strony sprawców zatrudnionych w służbach mundurowych) 

03-934 Warszawa, ul. Wąchocka 4 lok. 5

www.przemockid.pl

pomoc@przemockid.p

telefon: (22) 616 38 54, (22) 617 46 58

 


Fundacja Pomocy Kobietom "EuroHelp"

Pomaga dzieciom i kobietom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej. Realizuje zadania służące przeciwdziałaniu handlu ludźmi. Prowadzi Dom Życia dla Kobiet oraz Dom Dziecka. Wspiera ofiary gwałtu oraz dziewczęta i kobiety, które po porodzie chcą oddać swoje dziecko do adopcji 

Ul. Sikorskiego 138, 42-200 Częstochowa

eurohelp.com.pl

biuro@eurohelp.com.pl

telefon: 884,807,508 wt-pt 9.00-16.00

 

 

Fundacja Pozytywnych Zmian

Do głównych zadań fundacji należy: edukacja i profilaktyka antyprzemocowa, zwalczanie przemocy, monitoring działalności sądów, gmin i innych instytucji związanych z udzielaniem pomocy kobietom doświadczającym przemocy.

 Biuro: ul. Krasińskiego 5a/9, 43-300 Bielsko-Biała; korespondencja: ul. Cicha 7/1, 43-300 Bielsko-Biała

www.pozytywnezmiany.org

 biuro@pozytywnezmiany.org

telefon: 608 500 024

 


Fundacja Przestrzeń Kobiet

Realizuje zdania na rzecz kobiet nieheteroseksualnych, doświadczających dyskryminacji m.in. ze względu na miejsce zamieszkania i pochodzenie ze wsi.

ul. Słowiańska 3, III piętro, 31-141 Kraków

www.przestrzenkobiet.pl

fundacja@przestrzenkobiet.pl

telefon:  501 365 834; 515 311 710; 505 053 945 

 


Fundacja Studio (S)praw Kobiet

Wspiera kobiety w kwestiach prawnych, zawodowych i osobistych, świadczy poradnictwo prawne i psychologiczne, realizuje profilaktykę uzależnień i przemocy. Oferuje wsparcie dla nastolatek. 

ul. Staszica 8 05-500 Piaseczno

www.studiosprawkobiet.pl

studiosprawkobiet@gmail.com

telefon: 519 110 698 pon -pt 10.00-14.00 

 


Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Podejmuje działania na rzecz ochrony praw człowieka, świadczy pomoc prawną dla obywateli Polski, uchodźców i migrantów.

ul. Zgoda 11 00-018 Warszawa

www.hfhr.pl

hfhr@hfhrpol.waw.pl

telefon: 22 556 44 66

 


La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Oferuje pomoc osobom doświadczającym przemocy, szantażowanym, zmuszanym do pracy w seks biznesie i żebrania.

skrytka pocztowa nr 5 00, - 956 Warszawa 10

www.strada.org.pl

strada@strada.org.pl

telefon zaufania: 22 628 99 99, biuro fundacji: 22 622 19 85

Telefon zaufania pon-czw 9.00-19.00, pt 9.00-14.00; we środy 14 - 19 dyżur w języku rosyjskim

 


Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Stowarzyszenie oferuje poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Podejmuje działania antyprzemocowe

Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra

http://baba.org.pl/

baba@baba.org.pl

telefon: 692 064 061; 68 4549232 pon - pt 10.00-18.00 

 


Magnolia Stowarzyszenie Kobiet z ProblemamiOnkologiczno-Ginekologicznymi

Realizuje działania na rzecz kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym 

ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin

www.stowarzyszenie-magnolia.org

telefon: 601 729 249; 783 533 200

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytut Psychologii Zdrowia

Realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i edukację w tym obszarze. 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z każdego rodzaju świadczonej pomocy. Jeśli jest potrzeba Niebieka Linia zapewnia wsparcie tłumacza języka migowego

ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa

www.niebieskalinia.pl

pogotowie@niebieskalinia.pl

telefon: Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii,  pon-pt 12.00-18.00 sob-nd 10.00-16.00: 22 668-70-00 Sekretariat pon-pt 10.00-18.00:   22 824-25-0100; 

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Realizuje działania na rzecz zwalczania dyskryminacji; udziela bezpłatne porady prawne w zakresie spraw dotyczących dyskryminacji. 

ul. Szpitalna 5 lok. 6a, II klatka, 00-031 Warszawa

http://www.ptpa.org.pl

biuro@ptpa.org.pl

telefoniczne porady prawne udzielane są we wtorki i środy 10.00-12.00 pod nr: 22 498 15 26 

 

 

Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego Stowarzyszenia Homo Faber

Przeciwdziała dyskryminacji w szczególności ze względu na: płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, stopień sprawności, wiek lub orientację seksualną

Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 024

hf.org.pl/antydyskryminacja

info@hf.org.pl

telefon: 664 360 701 pon 12.00-16.00, wt 18.00-20.00 

 


Rzecznik Praw Obywatelskich

Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania; monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

al. Solidarności 77, Warszawa

www.rpo.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

telefon: 022 551 77 00 

Budynek przy al. Solidarności 77 jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

- wejście znajduje się na poziomie chodnika,

- budynek wyposażony jest w windę z oznakowaniem i sygnalizacją głosową dla osób niewidomych,

- toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze oraz 1 piętrze

Budynek przy ul. Długiej23/25 jest częściowo dostosowywany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

- wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu dziedzińca, jednak osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość wjazdu do budynku po rozłożeniu szyn podjazdowych na schodach wejściowych, przy pomocy osób trzecich

- toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie parteru.

Obydwa budynki przyjazne są dla psa przewodnika.

Skorzystanie z usług tłumaczki/cza Polskiego Języka Migowego lub asystentki/ta osób z niepełnosprawnościami możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu potrzeb w tym zakresie. Punkt przyjęć interesantów w budynku przy al. Solidarności 77 zapewnia natomiast zdalny dostęp do tłumacza języka migowego poprzez transmisję video online.

Strona internetowa BRPO jest dostępna zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

 


Stowarzyszenie "AZYL" Na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy

Oferuje pomoc prawną, psychologiczną, socjalną i inne świadczeia na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem; organizuje i finansuje pomoc tłumacza języka migowego

ul. Brzozowa 9 87-100 TORUŃ

www.azyltorun.org.pl/

biuro@azyltorun.org.pl

56 657 58 61 

 

 

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Realizuje zadania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat praw kobiet; zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć; przeciwdziała przemocy wobec kobiet 

 św. Wawrzyńca 29 lok. 4 60-546 Poznań

 http://konsola.org.pl

info@konsola.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny

Udziela pomocy kobietom niepełnosprawnym; przeciwdzia przemocy domowej, realizuje działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 

77-100 Bytów, ul. Miła 26

http://www.kobietybytow.pl

kobietybytow@onet.eu

telefon: 691 400 761 / 59 822 80 68

 

 

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl

Zajmuje się rehabilitacją społeczną, zawodową oraz leczniczą kobiet niepełnosprawnych. 

ul. Światowida 60c/6 03-144 Warszawa

www.onepl.org.pl

one.pl@op.pl

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "VICTORIA"

Oferuje pomoc kobietom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej brakiem zatrudnienia, przemocą domową, dyskryminacją, mobbingiem. 

ul. 3 Maja 14 A 35-030 Rzeszów

www.stowarzyszenievictoria.org.pl

victori@wp.pl

telefon: 17 853 42 47 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia"

Udziela profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie - osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy, zarówno dorosłym, jak i dzieciom; działania antydyskryminacyjne. 

 ul. Jaktorowska 4, 01- 201 Warszawa mazowieckie

http://www.niebieskalinia.org

info@niebieskalinia.org;

Biuro: 22 499-37-33; Niebieska linia: 801 120 002 Biuro: pon-pt 9.00-15.00; Niebieska linia: pon-sob 8.00-22.00; nd i święta 8.00-16.00;

Dyżury prawników: w środy w godz. 18.00 - 22.00 pod nr: 801 12 00 02; w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00 pod nr: 22 666 28 50 

 

 

Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

Udziela schronienia, oferuje pomoc prawną, psychologiczną kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, 
fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami oraz ich rodzinom

ul. Zygmunta Krasińskiego 21, 40-019 Katowice  

http://www.po-moc.pl

 biuro@Po-MOC.pl

telefon: 32 255-38-69 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka”

Oferuje pomoc w zakresie porad prawnych i psychologicznych oraz innej pomocy specjalistycznej, przygotowania i pisania pism procesowych, przygotowania pism do urzędów bądź organów administracji, towarzyszenia kobietom i matkom w rozprawach sądowych, kontaktach z ojcem dziecka, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości

 I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków

http://www.stowarzyszenie-pomocy-kobietom.org.pl

stowarzyszenie-eurydyka@wp.pl

telefon:  515 568 711 

 

 

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt

Realizuje działania na rzecz równości w edukacji, na rzecz wzmocnienia, podejmuje walkę ze stereotypami powielanymi w programach nauczania i podrcznikach szkolnych

05-092 Łomianki ul. Agawy 18

http://www.wstronedziewczat.org.pl

kontakt przez formularz na stronie www