Strefa Wenus z Milo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym, który odbędzie się 28 września w Krakowie.

11 września 2017

Napis

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym, który organizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Tematem przewodnim Konwnetu w Krakowie będzie niezależne życie osób z niepełnosprawnościami

Szczegółowy program Konwentu dostępny jest tutaj.

W prace nad przygotowaniami do Kongresu już włączyło się wiele instytucji z całej Polski i organizacji pozarządowych, również Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo. 

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami to jedyne takie ogólnopolskie spotkanie zainicjowane przez osoby, których niepełnosprawność w różnej formie dotyczy, i które wspólnie tworzą konkretne propozycje działań.

W tym roku Kongres poprzedzony będzie Konwentami regionalnymi w wielu miastach w całej Polsce,

Konwenty Regionalne odbędą się na przełomie września i października w kilkunastu miastach w całej Polsce. Są wydarzeniami towarzyszącymi przygotowaniom ogólnopolskiego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest organizowany na 5-lecie Konwnecji o prawach osób z niepełnosprawnościami: wspólnie domagamy się prawa do godnego i niezależnego życia. Opracowujemy Strategię Osób z Niepełnosprawnościami, a na jej bazie założenia dla nowych ustaw (nowego systemu wsparcia).

Projekt Strategii zostanie poddany dyskusji podczas konwentów regionalnych, a następnie zaprezentowany podczas Kongresu. Chcemy, by jak najwięcej osób z niepełnosprawnością dowiedziało się o Strategii i mogło włączyć w jej opracowanie, by wspólnie domagać się prawa do godnego i niezależnego życia. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym w Krakowie!

Małopolski Konwent Regionalny odbędzie się 28 września 2017 r. w Krakowie, w Sali Rektoratu AGH, przy Al. Mickiewicza 30, (budynek A0, sala nr 106), od godz. 10.00.

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego. Udział w Konwencie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza:
https://docs.google.com/forms/d/12SvE6dvg-aGqEPAsak_k0T97HKq32TaoO9tDkmeI1fM/viewform?edit_requested=true

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwnecie Regionalnym!

Organizator: 

Patronat honorowy:

Organizacje partnerskie Małopolskiego Konwnetu Regionalnego: