Strefa Wenus z Milo

Alternatywny raport o sytuacji osób LGBT z niepełnosprawnościami

27 marca 2018

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo wraz z Kampanią przeciw Homofobii, Lambdą Warszawa oraz Fundacją Autonomia i Stowarzyszeniem Kultura Równości przygotowały i złożyły alternatywny raport z realizacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Opisujemy w nim sytuację osób LGBT z niepełnosprawnościami w Polsce. 

Raport w całości jest do pobrania tutaj.

Rekomendowane jest m.in.:

– nowelizacja ustawy antydyskryminacyjnej, tak aby chroniła przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i niepełnosprawnością w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i dostępu do dóbr i usług,
– uwzględnienie w programach nauczania dla zawodów medycznych treści związanych z kwestiami LGBT,
– wprowadzenie uregulowań zawodu psychoterapeuty,
– wprowadzenie zakazu prowadzenia tzw. terapii reparatywnych,
– wprowadzenie systemu asystentury osobistej,
– wprowadzenie perspektywy intersekcjonalnej i dyskryminacji wielokrotnej w planowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,
– zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia i wprowadzenie systemu wspieranego podejmowania decyzji,
– nowelizacja Kodeksu karnego w zakresie wprowadzenia przesłanek orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i niepełnosprawności do art. Związanych z przestępstwami z nienawiści,
– zwiększenie wysiłki związane z wykrywaniem przestępstw z nienawiści,
– zapewnienie ochrony praw osób poszkodowanych w wyniku przestępstw na tle uprzedzeń, a ośrodki pomocy ofiarom przestępstw finansowane ze środków publicznych odpowiadają na potrzeby osób poszkodowanych w wyniku przestępstw z nienawiści.