Strefa Wenus z Milo

Akty prawne

Artykuły

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Przejdź do - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

 

Autorka artykułu: Aneta Bilnicka

Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby
z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.  Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych
w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polskim Języku Migowym

Konwencja o prawach ON - Opracowanie w tekście łatwym do czytania

Czytaj więcej o: Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych została stanowiona uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Dotyczy antydyskryminacyjnego i integracyjnego podejścia do osób z niepełnosprawnościami. Ma zapewnić nam równy status prawny w stosunku do pozostałych obywateli. 

Czytaj więcej o: Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej- wybrane akty prawne

Czytaj więcej o: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,  poz.483 ze zm.)

Wybrane artykuły Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,  poz.483 ze zm.)

Czytaj więcej o: Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,  poz.483 ze zm.)