Strefa Wenus z Milo

Gdzie znajdziesz wsparcie?

W tym miejscu znajdziesz m.in, przydatne adresy i kontakty do:

  • organizacji i Instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji oraz udzielaniem wsparcia kobietom ich doświadczającym,
  • bezpłatnego poradnictwa prawnego,
  • dostępnych komisariatów policji.

 

Artykuły

Organizacje i instytucje

Orgnizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne udzielające wsparcia kobietom doświadczającym dyskryminacji i przemocy. 

Czytaj więcej o: Organizacje i instytucje

Bezpłatne porady prawne w Małopolsce

Bezpłatne poradnictwo prawne na terenie Województwa Małopolskiego

Czytaj więcej o: Bezpłatne porady prawne w Małopolsce

Dostępne komisariaty w Małopolsce

Baza komend małopolskiej Policji i ich komisariatów oraz posterunków, technicznie dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej o: Dostępne komisariaty w Małopolsce