Strefa Wenus z Milo

Strona główna


Jesteśmy stowarzyszeniem założonym z inicjatywy i na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami. Same prowadzimy organizację i nadajemy jej kierunek działania w imię zasady „Nic o nas bez nas”. Działamy wbrew charytatywnemu modelowi wspierania osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, wziąć sprawy w swoje ręce i odzyskać autonomię oraz niezależność. 

Naszym celem jest m.in. obrona praw dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami, poprawa jakości ich życia, wspieranie emancypacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, wyznanie, bezwyznaniowość, pochodzenie, wiek, wykształcenie, status ekonomiczny i in.  

Swoje działania kierujemy do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Z jednej strony wzmacniamy i upełnomocniamy kobiety z niepełnosprawnościami, będące członkiniami stowarzyszenia. Z drugiej edukujemy oraz współpracujemy z instytucjami, organizacjami i grupami zainteresowanymi przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy.

Jeśli chcesz z nami działać - wejdź do Strefy!

 

Najnowsze aktualności

Nasz manifest

Przejdź do -

Oto nasz manifest, który przeczytałyśmy podczas Queer Voices From Here and There 14 lutego 2019 r. w Krakowie.

 

 

Czytaj więcej o: Nasz manifest

Piotr Zasadzki: O zmianach zachodzących w ruchu na rzecz osób z niepełnosprawnościami (OzN)

W swoim artykule chciałbym przedstawić czytelniczkom i czytelnikom jakie zmiany zachodzą od lat w szerokim środowisku osób z różnymi niepełnosprawnościami. Przedstawię tu moją subiektywną perspektywę, która będzie oparta na mojej wiedzy i doświadczeniach.

Czytaj więcej o: Piotr Zasadzki: O zmianach zachodzących w ruchu na rzecz osób z niepełnosprawnościami (OzN)

Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

 

Logo Konwentu

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym 21 września 2018 r., o godz. 10:00 w Centrum Obywatelskim, ul. Reymonta 20/39 w Krakowie. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo jest partnerką wydarzenia. 

 

Czytaj więcej o: Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami i homofobia rządu PiS wraca na agendę ONZ

Dyskryminacja osób LGBT z niepełnosprawnością i „leczenie” homoseksualności – nad tymi dwoma tematami pochylą się 5 września członkowie Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ. Na miejscu będą obecni przedstawiciele polskich organizacji społecznych, którzy na arenie międzynarodowej rozliczą PiS z homofobii i ignorowania potrzeb osób LGBT z niepełnosprawnościami. A wszystko dzięki publicznej zbiórce, która pozwoliła zebrać fundusze potrzebne na wyjazd.

 

Czytaj więcej o: Sytuacja osób z niepełnosprawnościami i homofobia rządu PiS wraca na agendę ONZ

Moje refleksje n/t protestu RON

Przejdź do - Piotr%20Zasadzki

Ogólnopolski strajk osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów trwa już ponad miesiąc. Jest on opisywany przez media światowe, które zaczęły się nim interesować od wizyty byłego prezydenta, Lecha Wałęsy. Ze  świata zaczynają płynąć głosy oburzenia odnośnie tego, jak źle są traktowane osoby blokujące Sejm. Wśród wielu komentatorów i  komentatorek pojawiają się analogie do strajków ruchu Solidarność.

Czytaj więcej o: Moje refleksje n/t protestu RON

List wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami protestujących w Sejmie

Postanowiły/liśmy wysłać list wparcia do osób z niepełnosprawnościami, które od 18 kwietnia protestują w Sejmie. Mamy nadzieję, że dotrze on do Pań Magdaleny, Wiktorii oraz Panów Jakuba i Adriana.

Oto treść listu:

Czytaj więcej o: List wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami protestujących w Sejmie

ABC dostępności na tęczowo

Zapraszamy Was do lektury broszury, którą przygotowały/liśmy w ramach projektu „Dostępność na tęczowo – jak organizacje LGBT+ mogą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami”. Znajdziecie w niej informacje na temat dostępności wydarzeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Broszura jest dostępna w pliku PDF na końcu artykułu.

Czytaj więcej o: ABC dostępności na tęczowo

Aneta Bilnicka w Tyflopodkaście

Zapraszamy do posłuchania wywiadu z Anetą Bilnicką - współzałożycielką Stowarszyszenie Strefa Wenus z Milo

Całego nagrania można posłuchać kilkając tutaj

 

Czytaj więcej o: Aneta Bilnicka w Tyflopodkaście

Alternatywny raport o sytuacji osób LGBT z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo wraz z Kampanią przeciw Homofobii, Lambdą Warszawa oraz Fundacją Autonomia i Stowarzyszeniem Kultura Równości przygotowały i złożyły alternatywny raport z realizacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Opisujemy w nim sytuację osób LGBT z niepełnosprawnościami w Polsce. 

Czytaj więcej o: Alternatywny raport o sytuacji osób LGBT z niepełnosprawnościami

Karta Rodziny z Dzieckiem z Niepełnosprawnością

Już od 2 listopada 2017 r. są przyjmowane wnioski o wydanie Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym w ramach Programu Kraków dla Rodziny „N”. Jakie korzyści czekają na posiadaczy karty? Czytaj w artykule. 

Czytaj więcej o: Karta Rodziny z Dzieckiem z Niepełnosprawnością